PÅ KONTORET


KIM CHRISTIANSEN
Bygningssnedker, byggetekniker og arkitekt MAA
Indehaver af arkitektfirmaet Kim Christiansen. 
+45 2728 4802
kic@kimcark.dk

Kim Christiansen har gennem 15 års virke i arkitektfirmaet 3XN A/S, 3XN Norge og 3XN UK, som partner og administrerende direktør, haft ansvaret for drift og økonomi, projektering, personaleledelse, aftaleforhold, kvalitetssikring, og udvikling, såvel nationalt som internationalt. Rådgivning gennem over 10 år for voldgiftsnævnet, de danske domstole, sagkyndigt retsmedlem ved Vestre Landsret og medlem af Akademisk Arkitektforeningens Rets- og responsumudvalg kombineret med bestyrelsesarbejde for rådgivende virksomheder har ligeledes givet en bred forståelse for byggebranchens mange problemstillinger og forslag til løsning af disse.

Ved ønske om fremsendelse af CV, bedes der rettet kontakt herom til Kim Christiansen på email: kic@kimcark.dk.


Arkitektfirmaet Kim Christiansen har kontorfællesskab 
og fast samarbejde med Jan Printz, Lone Biehl og Peter Møller Hansen

JAN PRINTZ
Arkitekt MAA
Indehaver af arkitektfirmaet Jan Printz 
+45 2814 5806
jp@kimcark.dk


Jan Printz har en bred erfaring fra tegnestuer i Hamburg samt som projekt- og projekteringsleder hos Arkitektgruppen i Århus, Arkitema, Kjær & Richter og Schmidt, Hammer og Lassen m.fl. Referencerne rummer opgaver som projekteringsleder og leder af SHL´s og 3XN´s fællestegnestue i forbindelse med opførelsen af Bruuns Galleri i Århus samt ansættelse på Arkitektskolen i Aarhus med udviklingen af Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign (MBV) samt med udvikling af projekter i forbindelse med Det Digitale Byggeri. I 2006 startede Jan selvstændig virksomhed med opgaver indenfor projekterings- og projektledelse, kvalitetssikring og undervisning og har siden 2010 sammen med Kim Christiansen løst opgaver i forbindelse med bygherrerådgivning. Jan har stor erfaring med blandt andet udarbejdelse af komplekse kontraktsæt og med planlægning, eksekvering, kvalitetssikring og konflikthåndtering i forbindelse med både rådgivning og udførelse.LONE H. BIEHL
Civilingeniør M.IDA
Indehaver af rådgivningsvirksomheden etRUM
+45 5375 8090
lhb@kimcark.dk

Lone Biehl er civilingeniør med speciale i anlægs- og bygningskonstruktioner og har siden 1996 arbejdet med projekt- og procesledelse. Erfaringerne er baseret på år hos flere af byggebranchens parter; herunder entreprenørvirksomheden Skanska A/S og byggefirmaet M2 A/S. Senest knap tre år som bygherre i Siemens Real Estate med fokus på projektering, opførelse og koordinering af erhvervsbyggeri. Erfaringerne har givet indblik i de mange facetter af dansk byggeri - herunder forståelse af de mekanismer, der rører sig i en bygherreorganisation samt vigtigheden af kommunikation, der kan forståes af alle led i processen.
PETER MØLLER HANSEN
Teknikumingeniør M.IDA
Medindehaver af rådgivende ingeniørfirma Ubbe & Hansen
+ 2634 8699
pmh@kimcark.dk

Peter Møller Hansen har som projekterende, projektleder og til­syns­førende på såvel store som små projekter indsigt i og erfaring med koordinering og styring af byggerier med fokus på økonomi, tid og kvali­tet. Referencerne omfatter uddannelsesinstitutioner, laboratorier, boliger / boligforeninger, plejeboliger, kontorer, rensningsanlæg og industribyggerier. Erfaringerne er opnået via ansættelser i større rådgivningsvirksomheder som Alectia, Leif Hansen og Rambøll og siden 2011 som selvstændig med eget rådgivningsfirmaetKASPER UBBE
Civilingeniør M.IDA
Medindehaver af rådgivende ingeniørfirma Ubbe & Hansen
+45 2280 4101
kun@kimcark.dk

Kasper Ubbe er uddannet civilingeniør i byggeri med speciale i indeklima, integreret energidesign og energiforbrug. Kaspers overbygning er foretaget med udgangspunkt i en diplomingeniøruddannelse i byggeri og bygningsinstallationer. Kasper Ubbe besidder dybdegående teoretisk samt praktisk forståelse for bygningers dynamik, energiforbrug og indeklima, samt en bred viden indenfor projektering af VVS, ventilation, energiberegninger (BE15), indeklimaanalyser og bygningsdesign. Kasper har tidligere været ansat ved CHP Consult ApS, som projekterende VVS ingeniør og hamiconsult a/s, som afdelingsleder for installationer med fokus på at etablere en ny installationsafdeling. I november 2016 stiftede han virksomheden Ubbe & Hansen Rådgivende Ingeniører med kompagnonen Peter Møller Hansen.. Opgaverne spænder bredt; herunder akkvisitionsarbejder, indgåelser af rådgiveraftaler, projektering og tilsynsfunktioner, bygherrerådgivning, konkurrencesager m.m.